Menu

1156 – 真正 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《真》的笔顺动画写字动画演示

《真》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《真》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是真正的音乐
 • Phồn – 這是真正的音樂
 • Pinyin – Zhè shì zhēnzhèng de yīnyuè
 • Bồi – Chưa sừ chân châng tơ din duê
 • Dịch tiếng Việt – Đây mới là âm nhạc thực sự!
 • Dịch tiếng Anh – This is music for real!

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的梦想真正实现了
 • Phồn – 她的夢想真正實現了
 • Pinyin – Tā de mèngxiǎng zhēnzhèng shíxiànle
 • Bồi – Tha tơ mâng xẻng chân châng sứ xiên lơ
 • Dịch tiếng Việt – Ước mơ của cô ấy đã  trở thành hiện thực
 • Dịch tiếng Anh – Her dream really materialized.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  70  =  75