Menu

1158 – 正常 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是正常现象
 • Phồn – 是正常現象
 • Pinyin – Shì zhèngcháng xiànxiàng
 • Bồi – Sừ châng cháng xiên xeng
 • Dịch tiếng Việt – bình thường
 • Dịch tiếng Anh – to be the norm

Ví dụ 2:

 • Giản – 恢复正常呼吸
 • Phồn – 恢復正常呼吸
 • Pinyin – Huīfù zhèngcháng hūxī
 • Bồi – Huây phu châng cháng hu xi
 • Dịch tiếng Việt – hơi thở bình thường trở lại
 • Dịch tiếng Anh – to get one’s breath back


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

76  +    =  80