Menu

1159 – 正好 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她的手指正好落在下巴尖上
 • Phồn – 她的手指正好落在下巴尖上
 • Pinyin – Tā de shǒuzhǐ zhènghǎo luò zài xiàbā jiān shàng
 • Bồi – Tha tơ sấu chử châng chảo lua chai xà pa chiên sang
 • Dịch tiếng Việt – Ngón tay cô vừa ấn mạnh vào nút bấm
 • Dịch tiếng Anh – Her finger fell sharply on the button.

Ví dụ 2:

 • Giản – 来得正好
 • Phồn – 來得正好
 • Pinyin – Láidé zhènghǎo
 • Bồi – Lai tứa châng hảo
 • Dịch tiếng Việt – Oh!  Đúng là thời điểm hoàn hảo.
 • Dịch tiếng Anh – Oh!Perfect timing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  70  =  79