Menu

1161 – 正式 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《式》的笔顺动画写字动画演示

《式》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《式》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 正式记录的
 • Phồn – 正式記錄的
 • Pinyin – Zhèngshì jìlù de
 • Bồi – Châng sừ chi lù tơ
 • Dịch tiếng Việt –  ghi nhận chính thức
 • Dịch tiếng Anh – to be on record

Ví dụ 2:

 • Giản – 会议正式开始了
 • Phồn – 會議正式開始了
 • Pinyin – Huìyì zhèngshì kāishǐle
 • Bồi – Huây i châng sừ khai sử lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc họp đã chính thức bắt đầu
 • Dịch tiếng Anh – The conference was called to order.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  83  =  84