Menu

1163 – 之 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一万人之多
 • Phồn – 一萬人之多
 • Pinyin – Yī wàn rén zhī duō
 • Bồi – I oan rấn chư tua
 • Dịch tiếng Việt – Có đến tận mười ngàn người
 • Dịch tiếng Anh – as many as ten thousand people

Ví dụ 2:

 • Giản – 尽主人之谊
 • Phồn – 盡主人之誼
 • Pinyin – Jǐn zhǔrén zhī yì
 • Bồi – Chỉn chú rấn chư i
 • Dịch tiếng Việt – vinh danh
 • Dịch tiếng Anh – to do the honours


Các chữ Hán đồng âm

 • 卮: goblet;
 • 吱: (onom.) creaking or groaning;
 • 搘: prop up;
 • 支: to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money; classifier for rods such as pens and guns, for army divisions and for songs or compositions;
 • 枝: branch; classifier for sticks, rods, pencils etc;
 • 栀: gardenia; cape jasmine (Gardenia jasminoides); same as 栀子;
 • 榰: base of pillar; prop;
 • 汁: juice;
 • 泜: a river in Hebei province;
 • 疧: sick;
 • 知: to know; to be aware;
 • 祗: respectful (ly);
 • 秪: only, merely;
 • 织: to weave; to knit;
 • 肢: limb;
 • 胑: wings of birds; legs of animals;
 • 胝: callous;
 • 脂: fat; rouge (cosmetics); resin;
 • 芝: Zoysia pungens;
 • 隻: only
 • 鳷: general term for jay; Garrulus lidthi;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

2  +  8  =