Menu

1166 – 值得 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《值》的笔顺动画写字动画演示

《值》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《值》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是值得的
 • Phồn – 這是值得的
 • Pinyin – Zhè shì zhídé de
 • Bồi – Chưa sừ chứ tứa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Điều đó xứng đáng
 • Dịch tiếng Anh – it’s worth it

Ví dụ 2:

 • Giản – 这书值得买
 • Phồn – 這書值得買
 • Pinyin – Zhè shū zhídé mǎi
 • Bồi – Chưa su chứ tứa mải
 • Dịch tiếng Việt – Cuốn sách này rất đáng để mua
 • Dịch tiếng Anh – This book is worth buying.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

19  +    =  28