Menu

1169 – 职业 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《职》的笔顺动画写字动画演示

《职》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《职》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 职业技术学校
 • Phồn – 職業技術學校
 • Pinyin – Zhíyè jìshù xuéxiào
 • Bồi – Chứ dề chi sù xuế xeo
 • Dịch tiếng Việt – Trường dạy nghề kỹ thuật
 • Dịch tiếng Anh – vocational and technical school

Ví dụ 2:

 • Giản – 她进入新的职业领域
 • Phồn – 她進入新的職業領域
 • Pinyin – Tā jìnrù xīn de zhíyè lǐngyù
 • Bồi – Tha chin rù xin tơ chứ dề lỉnh dùy
 • Dịch tiếng Việt – Cô bắt đầu bước vào một nghề mới.
 • Dịch tiếng Anh – She entered a new line of profession.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

3  +  3  =