Menu

1174 – 质量 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《质》的笔顺动画写字动画演示

《质》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《质》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把好质量关
 • Phồn – 把好質量關
 • Pinyin – Bǎ hǎo zhìliàng guān
 • Bồi – Pá hảo chư leng quan
 • Dịch tiếng Việt – Kiểm tra chất lượng tốt
 • Dịch tiếng Anh – ensure quality standards

Ví dụ 2:

 • Giản – 质量低劣的工作
 • Phồn – 質量低劣的工作
 • Pinyin – Zhìliàng dīliè de gōngzuò
 • Bồi – Chư leng ti lia tơ cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Chất lượng công việc kém
 • Dịch tiếng Anh – work of very low quality


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

8  +  1  =