Menu

1175 – 重 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 两倍大/ 重
 • Phồn – 兩倍大/ 重
 • Pinyin – Liǎng bèi dà/ zhòng
 • Bồi – Lẻng pây ta/ chung
 • Dịch tiếng Việt – Lớn / Nặng hơn gấp 2 lần
 • Dịch tiếng Anh – double in size/ weight

Ví dụ 2:

 • Giản – 重新命名文件
 • Phồn – 重新命名文件
 • Pinyin – Chóngxīn mìngmíng wénjiàn
 • Bồi – Chúng xin minh mính uấn chiên
 • Dịch tiếng Việt – Đổi tên tập tin
 • Dịch tiếng Anh – rename a file


Các chữ Hán đồng âm

 • 乑: to stand side by side; variant of 眾|众[zhong4];
 • 仲: second month of a season; middle; intermediate; second amongst brothers;
 • 众: many; numerous; crowd; multitude;
 • 狆: Pekingese;
 • 眾: Public


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

6  +  3  =