Menu

1176 – 重点 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把重点放在某事上
 • Phồn – 把重點放在某事上
 • Pinyin – Bǎ zhòngdiǎn fàng zài mǒu shì shàng
 • Bồi – Pả chung tiển phang chai mẩu sừ sang
 • Dịch tiếng Việt – Tập trung vào một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to put/ place emphasis on something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我将匆匆查阅一些重点
 • Phồn – 我將匆匆查閱一些重點
 • Pinyin – Wǒ jiāng cōngcōng cháyuè yīxiē zhòngdiǎn
 • Bồi – Ủa cheng cung cung chá duề i xia chung tiển
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ nhanh chóng xem xét một số điểm chính
 • Dịch tiếng Anh – I will run through some of the main points.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

9  +  1  =