Menu

1179 – 主意 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我有个主意
 • Phồn – 我有個主意
 • Pinyin – Wǒ yǒu gè zhǔyì
 • Bồi – Úa dẩu cưa chủ i
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có một ý tưởng
 • Dịch tiếng Anh – I have/ I have got an idea

Ví dụ 2:

 • Giản – 一个很好的主意
 • Phồn – 一個很好的主意
 • Pinyin – Yīgè hěn hǎo de zhǔyì
 • Bồi – I cừa hấn hảo tơ chủ i
 • Dịch tiếng Việt – một ý kiến rất hay
 • Dịch tiếng Anh – a very good idea


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

39  +    =  42