Menu

1181 – 著名 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《著》的笔顺动画写字动画演示

《著》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《著》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《名》的笔顺动画写字动画演示

《名》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《名》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 因某事而著名
 • Phồn – 因某事而著名
 • Pinyin – Yīn mǒu shì ér zhùmíng
 • Bồi – in mẩu sư ớ chu mính
 • Dịch tiếng Việt – Nổi tiếng về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be well-known for something

Ví dụ 2:

 • Giản – 以某事物而著名
 • Phồn – 以某事物而著名
 • Pinyin – Yǐ mǒu shìwù ér zhùmíng
 • Bồi – í mẩu sư u ớ chu mính
 • Dịch tiếng Việt -được lưu ý về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be noted for something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  55  =  60