Menu

1185 – 赚 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《赚》的笔顺动画写字动画演示

《赚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 赚大笔的钱
 • Phồn – 賺大筆的錢
 • Pinyin – Zhuàn dà bǐ de qián
 • Bồi – Choan ta pỉ tơ chiến
 • Dịch tiếng Việt – Kiếm  được nhiều tiền
 • Dịch tiếng Anh – to be rolling in it

Ví dụ 2:

 • Giản – 赚额外的收入
 • Phồn – 賺額外的收入
 • Pinyin – Zhuàn éwài de shōurù
 • Bồi – Choan ứa oài tơ sâu rù
 • Dịch tiếng Việt – Kiếm thêm thu nhập
 • Dịch tiếng Anh – to earn some money on the side


Các chữ Hán đồng âm

 • 䌸: to tie up;
 • 僎: collect;
 • 啭: to sing (of birds or insects); to warble; to chirp; to twitter;
 • 撰: to compose; to compile;
 • 瑑: engraved lines;
 • 篆: seal (of office); seal script (a calligraphic style); the small seal 小篆 and great seal 大篆; writing in seal script;
 • 馔: food; delicacies;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  74  =  84