Menu

1187 – 准时 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《准》的笔顺动画写字动画演示

《准》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《准》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 飞机准时起飞
 • Phồn – 飛機準時起飛
 • Pinyin – Fēijī zhǔnshí qǐfēi
 • Bồi – Phây chi chuẩn sứ chỉ phây
 • Dịch tiếng Việt – Máy bay đã cất cánh đúng giờ
 • Dịch tiếng Anh – The plane took off on time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你明天肯定能准时到达!
 • Phồn – 你明天肯定能準時到達!
 • Pinyin – Nǐ míngtiān kěndìng néng zhǔnshí dàodá!
 • Bồi – Nỉ mính thiên khẩn tinh nấng chuẩn sứ tào tá!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn chắc chắn sẽ đến đúng giờ vào ngày mai nhé!
 • Dịch tiếng Anh – You will do well to arrive on time tomorrow!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

2  +    =  10