Menu

1190 – 自信 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他无比自信
 • Phồn – 他無比自信
 • Pinyin – Tā wúbǐ zìxìn
 • Bồi – Tha ú pỉ chư xin
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vô cùng tự tin
 • Dịch tiếng Anh – He was supremely confident.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他缺乏自信,不太相信自己
 • Phồn – 他缺乏自信,不太相信自己
 • Pinyin – Tā quēfá zìxìn, bù tài xiāngxìn zìjǐ
 • Bồi – Tha chuê phá chư xin, pu thai xeng xin chư chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đã thiếu tự tin và không tin tưởng nhiều vào bản thân mình
 • Dịch tiếng Anh – He lacked confidence and he didn’t sound too sure of himself.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

8  +  1  =