Menu

1192 – 租 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《租》的笔顺动画写字动画演示

《租》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《租》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这些房子租一个星期一百美元
 • Phồn – 這些房子租一個星期一百美元
 • Pinyin – Zhèxiē fángzi zū yīgè xīngqí yībǎi měiyuán
 • Bồi – Chưa xia pháng chư chu i cưa xinh chí i pái mẩy doán
 • Dịch tiếng Việt – Những ngôi nhà này được cho thuê với giá một trăm đô la một tuần
 • Dịch tiếng Anh – The houses are rented at $100 per week.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我去迈阿密度假的时候租了一辆车
 • Phồn – 我去邁阿密度假的時候租了一輛車
 • Pinyin – Wǒ qù mài’āmì dùjià de shíhòu zūle yī liàng chē
 • Bồi – Ủa chuy mai a mi tu cha tơ sứ hầu chu lơ i leng chưa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã thuê một chiếc xe hơi khi tôi đang đi nghỉ ở Miami
 • Dịch tiếng Anh – I hired a car when I went to Miami for my holiday.


Các chữ Hán đồng âm

 • 菹: marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. [ju1];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

7  +  3  =