Menu

1194 – 尊重 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《尊》的笔顺动画写字动画演示

《尊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《尊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 放尊重些
 • Phồn – 放尊重些
 • Pinyin – Fàng zūnzhòng xiē
 • Bồi – Phang chuân chung xia
 • Dịch tiếng Việt – Hãy tôn trọng người khác!
 • Dịch tiếng Anh – Behave yourself!

Ví dụ 2:

 • Giản – 倍受尊重的
 • Phồn – 倍受尊重的
 • Pinyin – Bèi shòu zūnzhòng de
 • Bồi – Pây sâu chuân chung tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôn trọng ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be highly regarded/ thought of


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

56  +    =  65