Menu

1196 – 作家– HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是作家
 • Phồn – 他是作家
 • Pinyin – Tā shì zuòjiā
 • Bồi – Tha sừ chua cha
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là một nhà văn
 • Dịch tiếng Anh – He is a man of letters.

Ví dụ 2:

 • Giản – 常驻作家/ 艺术家
 • Phồn – 常駐作家/ 藝術家
 • Pinyin – Cháng zhù zuòjiā/ yìshùjiā
 • Bồi – Cháng chù chua cha/ i sừ cha
 • Dịch tiếng Việt – Nhà văn / Nghệ sĩ thường trú
 • Dịch tiếng Anh – writer/ artist in residence


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

45  +    =  48