Menu

1215 – 包裹 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《包》字的笔顺动画演示

《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《裹》字的笔顺动画演示

《裹》的笔顺动画写字动画演示

《裹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《裹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 哪是我的包裹?
 • Phồn -哪是我的包裹?
 • Pinyin – Nǎ shì wǒ de bāoguǒ?
 • Bồi – Nả sừ ủa pao của?
 • Dịch tiếng Việt – Bưu kiện của tôi ở đâu?
 • Dịch tiếng Anh – Which is my parcel?

Ví dụ 2:

 • Giản -包裹已经寄走了
 • Phồn -包裹已經寄走了
 • Pinyin – Bāoguǒ yǐjīng jìzǒule.
 • Bồi – Pao của ỉ chinh chi chẩu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bưu kiện đã được gửi đi rồi
 • Dịch tiếng Anh – The package has already been posted (UK)/ mailed (US).


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

62  +    =  72