Menu

1225 – 报到 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》字的笔顺动画演示

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《到》字的笔顺动画演示

《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 昨天是报到日期
 • Phồn – 昨天是報到日期
 • Pinyin – Zuótiān shì bàodào rìqí
 • Bồi – Chúa thiên sư pao tao rừ chí
 • Dịch tiếng Việt – Hôm qua là ngày đăng ký
 • Dịch tiếng Anh – The registration was yesterday.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你需要在上午九点半以前报到
 • Phồn – 你需要在上午九點半以前報到
 • Pinyin – Nǐ xūyào zài shàngwǔ jiǔ diǎn bàn yǐqián bàodào
 • Bồi – Nỉ xuy dao chai sang ủ chiếu tiển pan ỉ chiến pao tao
 • Dịch tiếng Việt – Bạn sẽ cần phải báo cáo nhiệm vụ trước 9h30.
 • Dịch tiếng Anh – You will need to report for duty by 9.30.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

8  +  2  =