Menu

1237 – 彼此 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《彼》字的笔顺动画演示

《彼》的笔顺动画写字动画演示

《彼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《彼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《此》字的笔顺动画演示

《此》的笔顺动画写字动画演示

《此》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《此》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你看上去很棒啊!彼此彼此
 • Phồn – 你看上去很棒啊!彼此彼此
 • Pinyin – Nǐ kàn shàngqù hěn bàng a! Bǐcǐ bǐcǐ
 • Bồi – Nỉ khan sang chuy hẩn pang a! Pí chử pí chử
 • Dịch tiếng Việt – Bạn trông thật tuyệt! Hơn nữa!
 • Dịch tiếng Anh – You look great! Likewise!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们彼此心心相连
 • Phồn – 他們彼此心心相連
 • Pinyin – Tāmen bǐcǐ xīnxīn xiānglián.
 • Bồi – Tha mân pí chử xin xin xeng liến
 • Dịch tiếng Việt – Chúng được kết nối với nhau
 • Dịch tiếng Anh – They share a mutual affinity.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

9  +  1  =