Menu

1244 – 鞭炮 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鞭》字的笔顺动画演示

《鞭》的笔顺动画写字动画演示

《鞭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鞭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《炮》字的笔顺动画演示

《炮》的笔顺动画写字动画演示

《炮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《炮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 瞧瞧那鞭炮
 • Phồn – 瞧瞧那鞭炮
 • Pinyin – Qiáo qiáo nà biānpào
 • Bồi – Cheo chéo na piên pao
 • Dịch tiếng Việt – Hãy nhìn vào cái pháo!
 • Dịch tiếng Anh – Look at the firecrackers!

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种鞭炮的爆炸力极强
 • Phồn – 這種鞭炮的爆炸力極強
 • Pinyin – Zhè zhǒng biānpào de bàozhà lì jí qiáng
 • Bồi – Chưa chủng piên peo tơ pao cha lì chí chéng
 • Dịch tiếng Việt – Lực nổ của pháo này cực kỳ mạnh
 • Dịch tiếng Anh – This firecracker is very powerful.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

56  +    =  59