Menu

1247 – 标点 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《面》字的笔顺动画演示

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《点》字的笔顺动画演示

《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 标点符号位
 • Phồn – 標點符號位
 • Pinyin – Biāodiǎn fúhào wèi
 • Bồi – Pao tiển phú hào uây
 • Dịch tiếng Việt – Dấu chấm câu
 • Dịch tiếng Anh – punctuation bits.

Ví dụ 2:

 • Giản – 汉语标点法
 • Phồn – 漢語標點法
 • Pinyin – hànyŭ biāodiăn fă
 • Bồi – Han dủy peo tiến phả
 • Dịch tiếng Việt – Dấu câu trong tiếng trung
 • Dịch tiếng Anh – Chinese punctuation approach.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

4  +  6  =