Menu

1251 – 表明 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《表》字的笔顺动画演示

《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《明》字的笔顺动画演示

《明》的笔顺动画写字动画演示

《明》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《明》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某事表明立场
 • Phồn – 對某事表明立場
 • Pinyin – Duì mǒushì biǎomíng lìchǎng
 • Bồi – Tuây mẩu sư pẻo mính li chảng
 • Dịch tiếng Việt – Hãy đứng trên một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to take a stand on something

Ví dụ 2:

 • Giản – 当局表明已获悉此事
 • Phồn – 當局表明已獲悉此事
 • Pinyin -Dāngjú biǎomíng yǐ huòxī cǐ shì
 • Bồi – Tang chúy pẻo mính ỉ hua xi chử sư
 • Dịch tiếng Việt –  Các nhà chức trách đã tuyên bố rằng họ đã được thông báo
 • Dịch tiếng Anh – The authority expressed their knowledge of the affair.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

9  +  1  =