Menu

1252 – 表情 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

表》字的笔顺动画演示

《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《情》字的笔顺动画演示

《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 夸张地做表情 –
 • Phồn – 誇張地做表情
 • Pinyin – Kuāzhāng de zuò biǎoqíng
 • Bồi – Khoa chang tơ chua pẻo chính
 • Dịch tiếng Việt – biểu hiện phóng đại
 • Dịch tiếng Anh – to pull a face

Ví dụ 2:

 • Giản – 从他的表情上判断
 • Phồn – 從他的表情上判斷
 • Pinyin – Cóng tā de biǎoqíng shàng pànduàn
 • Bồi – húng tha tơ pẻo chính sang pan toan
 • Dịch tiếng Việt – Đánh giá qua biểu hiện của anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – judging by/ from his expression


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

29  +    =  37