Menu

1253 – 表现 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《表》字的笔顺动画演示

《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《现》字的笔顺动画演示

《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他表现得非常安静
 • Phồn – 他表現得非常安靜
 • Pinyin – Tā biǎoxiàn de fēicháng ānjìng.
 • Bồi – Tha pẻo xiên tơ phây cháng an chinh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cư xử rất nhỏ nhẹ.
 • Dịch tiếng Anh – He bears himself very quietly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他一直表现得很好
 • Phồn – 他一直表現得很好
 • Pinyin – Tā yìzhí biǎoxiàn de hěnhǎo.
 • Bồi – Tha i chứ pẻo xiên tơ hấn hảo
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn thể hiện rất tốt
 • Dịch tiếng Anh – He performed well over the long haul.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  5  =  6