Menu

1256 – 播放 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《播》字的笔顺动画演示

《播》的笔顺动画写字动画演示

《播》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《播》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《放》字的笔顺动画演示

《放》的笔顺动画写字动画演示

《放》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《放》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 由电视播放
 • Phồn – 由電視播放
 • Pinyin -Yóu diànshì bòfàng
 • Bồi – Dấu tiên sừ pua phang
 • Dịch tiếng Việt – trên TV
 • Dịch tiếng Anh – to be on television

Ví dụ 2:

 • Giản – 正在/ 开始播放
 • Phồn – 正在/ 開始播放
 • Pinyin – Zhèngzài/ kāishǐ bōfàng
 • Bồi – Châng chai/ khai sử pua phang
 • Dịch tiếng Việt – Chơi / bắt đầu
 • Dịch tiếng Anh – to be/ go on (the) air


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  39  =  44