Menu

1264 – 补充 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《补》字的笔顺动画演示

《补》的笔顺动画写字动画演示

《补》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《补》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《充》字的笔顺动画演示

《充》的笔顺动画写字动画演示

《充》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《充》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我急忙补充说…
 • Phồn – 我急忙補充說…
 • Pinyin – Wǒ jímáng bǔchōng shuō…
 • Bồi – Ủa chính máng pủ chung sua…
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vội vàng thêm …
 • Dịch tiếng Anh – I hasten to add…

Ví dụ 2:

 • Giản – 多吃空心菜可以补充维生素
 • Phồn – 多吃空心菜可以補充維生素
 • Pinyin – Duō chī kòng xīn cài kěyǐ bǔchōng wéishēngsù
 • Bồi – Tua chư khung xin chai khứ ỉ pú chung uấy sâng su
 • Dịch tiếng Việt – Ăn nhiều rau muống có thể giúp bổ sung vitamin
 • Dịch tiếng Anh – Water spinach can supply vitamins.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

54  +    =  62