Menu

1265 – 不安 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《安》字的笔顺动画演示

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 焦躁不安的
 • Phồn – 焦躁不安的
 • Pinyin -Jiāozào bù’ān dì
 • Bồi – Cheo chao pu an ti
 • Dịch tiếng Việt – Không ngừng nghỉ
 • Dịch tiếng Anh – hot and bothered

Ví dụ 2:

 • Giản – 他明显局促不安。
 • Phồn – 他明顯局促不安。
 • Pinyin – Tā míngxiǎn júcù bù’ān.
 • Bồi – Tha mính xiển chúy chu pu an
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rõ ràng đã rất đau khổ.
 • Dịch tiếng Anh – It was evident that he was ill at ease.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

5  +  2  =