Menu

1268 – 不如 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《如》字的笔顺动画演示

《如》的笔顺动画写字动画演示

《如》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《如》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不如…那么聪
 • Phồn – 不如…那麼聰明
 • Pinyin – Bùrú…nàme cōngmíng
 • Bồi – Pu rú … na mơ chung mính
 • Dịch tiếng Việt – Không thông minh bằng …
 • Dịch tiếng Anh – not so clever (as)

Ví dụ 2:

 • Giản – 求人不如求已
 • Phồn – 求人不如求已
 • Pinyin – Qiúrén bùrú qiú yǐ
 • Bồi – Chiếu rấn pu rú chiếu ỉ
 • Dịch tiếng Việt – Hỏi người khác còn tệ hơn là tự hỏi chính mình
 • Dịch tiếng Anh – Self-help is better than help from others.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  7  =  9