Menu

1277 – 采取 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《采》字的笔顺动画演示

《采》的笔顺动画写字动画演示

《采》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《采》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《取》字的笔顺动画演示

《取》的笔顺动画写字动画演示

《取》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《取》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 主动采取行动
 • Phồn – 主動採取行動
 • Pinyin -Zhǔdòng cǎiqǔ xíngdòng
 • Bồi – chủ tung chái chủy xính tung
 • Dịch tiếng Việt – hành động theo sáng kiến ​​của chính mình
 • Dịch tiếng Anh – to act on one‘s own initiative

Ví dụ 2:

 • Giản – 采取防范措施
 • Phồn – 採取預防措施
 • Pinyin – Cǎiqǔ fángfàncuòshī
 • Bồi – chái chủy pháng phan chua sư
 • Dịch tiếng Việt – Thận trọng đề phòng
 • Dịch tiếng Anh – to take precautions


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

9  +    =  15