Menu

1278 – 参考 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《参》字的笔顺动画演示

《参》的笔顺动画写字动画演示

《参》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《参》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《考》字的笔顺动画演示

《考》的笔顺动画写字动画演示

《考》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《考》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -我没依照任何参考
 • Phồn – 我沒依照任何參考
 • Pinyin – Wǒ méi yīzhào rènhé cānkǎo
 • Bồi – Ủa mấy i chao rân hứa chan khảo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã không làm theo bất kỳ tài liệu tham khảo nào
 • Dịch tiếng Anh – I don’t go by anything at all.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他参考了另一个文献。
 • Phồn -他參考了另一個文獻。
 • Pinyin – Tā cānkǎole lìng yīgè wénxiàn.
 • Bồi – Tha chan khảo lơ linh i cưa uấn xiên
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã đề cập đến một tài liệu khác.
 • Dịch tiếng Anh – He appealed to another document.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

1  +  4  =