Menu

1279 – 参与 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《参》字的笔顺动画演示

《参》的笔顺动画写字动画演示

《参》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《参》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《与》字的笔顺动画演示

《与》的笔顺动画写字动画演示

《与》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《与》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 参与决策制定
 • Phồn – 參與決策制定
 • Pinyin – cānyù juécèzhìdìng
 • Bồi – Chan duy chuế chưa chư tinh
 • Dịch tiếng Việt – Tham gia vào việc đưa ra quyết định
 • Dịch tiếng Anh – participate in policy formulation

Ví dụ 2:

 • Giản – 参与竞选活动
 • Phồn – 參與競選活動
 • Pinyin – Cānyù jìngxuǎn huódòng
 • Bồi – Chan duy chinh xoản húa tung
 • Dịch tiếng Việt – Tham gia bầu cử
 • Dịch tiếng Anh – participate in campaign activities


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

32  +    =  33