Menu

1281 – 操场 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《操》字的笔顺动画演示

《操》的笔顺动画写字动画演示

《操》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《操》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《场》字的笔顺动画演示

《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 操场在哪儿?
 • Phồn -操場在哪兒?
 • Pinyin – Cāochǎng zài nǎ’er?
 • Bồi – Chao chảng chai mả ơ?
 • Dịch tiếng Việt – Sân chơi nằm ở đâu?
 • Dịch tiếng Anh – Where is the playground located?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他每天绕着操场跑步。
 • Phồn – 他每天繞著操場跑步。
 • Pinyin – Tā měitiān ràozhe cāochǎng pǎobù.
 • Bồi – Tha mẩy thiên rao chơ chao cháng pảo pu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chạy quanh sân chơi mỗi ngày.
 • Dịch tiếng Anh – He runs several times round the sports ground every day.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

7  +  1  =