Menu

1283 – 册 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《册》字的笔顺动画演示

《册》的笔顺动画写字动画演示

《册》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《册》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 应该尽可能快地除掉薪水册中的闲杂人员
 • Phồn – 小葉臭黃皮應該盡可能快地除掉薪水冊中的閒雜人員
 • Pinyin – Xiǎoyè chòu huáng pí yīnggāi jǐn kěnéng kuài dì chú diào xīnshuǐ cè zhōng de xiánzá rényuán
 • Bồi – Xẻo dê châu hoáng pí dinh cai chỉn khửa nấng khoai ti chú teo xin suẩy chưa cung tơ xiến chá rấn doán
 • Dịch tiếng Việt – Những kẻ nhàn rồi trong biên chế nhà nước nên bị loại bỏ càng nhanh càng tốt.
 • Dịch tiếng Anh – The deadheads on the payroll should be eased out as fast as possible.

Ví dụ 2:

 • Giản – 所有乘客还将收到一份有关莱克赛德的折扣价目册
 • Phồn – 所有乘客還將收到一份有關萊克賽德的折扣價目冊
 • Pinyin – Suǒyǒu chéngkè hái jiāng shōu dào yī fèn yǒuguān láikè sài dé de zhékòu jiàmù cè
 • Bồi – Súa dẩu chấng khưa hái cheng sâu tao i phân dẩu quan lái khưa sau tứa tơ chứa khâu cha mu chưa
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả hành khách đều sẽ nhận được giảm giá cho Lakeside
 • Dịch tiếng Anh – All passengers will also receive a booklet of discounts for Lakeside.


Các chữ Hán đồng âm

 • 侧: the side; to incline towards; to lean; inclined; lateral; side;
 • 冊: book
 • 厕: rest-room; toilet; lavatory;
 • 恻: sorrowful;
 • 测: to survey; to measure; to conjecture;
 • 畟: sharp;
 • 策: policy; plan; scheme; bamboo slip for writing (old); to whip (a horse); to encourage; riding crop with sharp spines (old); essay written for the imperial examinations (old); upward horizontal stroke in calligraphy;
 • 茦: pointed grass blade; to prick;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  7  =  8