Menu

1290 – 产品 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《产》字的笔顺动画演示

《产》的笔顺动画写字动画演示

《产》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《产》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《品》字的笔顺动画演示

《品》的笔顺动画写字动画演示《品》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《品》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -推销新产品
 • Phồn – 推銷新產品
 • Pinyin -Tuīxiāo xīn chǎnpǐn
 • Bồi – Thuây xeo xin chán pỉn
 • Dịch tiếng Việt – Quảng bá sản phẩm mới
 • Dịch tiếng Anh – promote new products

Ví dụ 2:

 • Giản – 她负责产品开发
 • Phồn -她負責產品開發
 • Pinyin – Tā fùzé chǎnpǐn kāifā
 • Bồi – Tha phu chứa chản pỉn khai pha
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chịu trách nhiệm trong việc phát triển sản phẩm.
 • Dịch tiếng Anh – She is in charge of product development.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

2  +  6  =