Menu

1294 – 抄 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《抄》字的笔顺动画演示

《抄》的笔顺动画写字动画演示

《抄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -低票价航空公司的飞行员喜欢抄近路
 • Phồn -低票價航空公司的飛行員喜歡抄近路
 • Pinyin – Dī piào jià hángkōng gōngsī de fēixíngyuán xǐhuān chāojìn lù
 • Bồi – Ti Peo cha háng khung cung sư phây xính doán xỉ hoan chao chin lù
 • Dịch tiếng Việt – Phi công của các hãng hàng không giá rẻ muốn cắt bớt ngân sách
 • Dịch tiếng Anh – Budget airlines pilots cut corners.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我把作业写在黑板上了,抄一下吧
 • Phồn – 我把作業寫在黑板上了,抄一下吧
 • Pinyin – Wǒ bǎ zuòyè xiě zài hēibǎn shàngle, chāo yīxià ba
 • Bồi – Úa pả chua dê xỉa chai hây pản sang lơ, chao i xa pa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã viết bài tập về nhà trên bảng đen. Hãy chép lại nó đi
 • Dịch tiếng Anh – I wrote the homework’s on the blackboard, please copy it.


Các chữ Hán đồng âm

 • 剿: to plagiarize;
 • 弨: unbent bow;
 • 焯: to blanch (cooking); to scald;
 • 绰: cook by scalding (see 焯);
 • 訬: clamor; uproar; annoyance;
 • 超: to surpass; to exceed; to overtake; to transcend; to pass; to cross; ultra-; super-;
 • 钞: money; paper money; variant of 抄[chao1];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 抄


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

28  +    =  37