Menu

1296 – 朝 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《朝》字的笔顺动画演示

《朝》的笔顺动画写字动画演示

《朝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《朝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 朝某人拳头
 • Phồn -朝某人拳頭
 • Pinyin – cháo ǒurén huī quántou
 • Bồi – Cháo ẩu rấn huây choán thâu
 • Dịch tiếng Việt – Nắm tay ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to shake one’s fist (at somebody)

Ví dụ 2:

 • Giản -她朝哪个方向去了
 • Phồn -她朝哪個方向去了
 • Pinyin -Tā cháo nǎge fāngxiàng qùle
 • Bồi – Tha cháo nả cưa phang xeng chuy lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã đi theo hướng nào vậy?
 • Dịch tiếng Anh – Which way did she go?


Các chữ Hán đồng âm

 • 嘲: to ridicule; to mock;
 • 巢: nest
 • 巣: Japanese variant of 巢;
 • 潮: tide; current; damp; moist; humid;
 • 鼂: sea turtle;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  23  =  27