Menu

1297 – 潮湿 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《潮》字的笔顺动画演示

《潮》的笔顺动画写字动画演示

《潮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《潮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《湿》字的笔顺动画演示

《湿》的笔顺动画写字动画演示

《湿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《湿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 天有雾/ 天气潮湿
 • Phồn -天有霧/ 天氣潮濕
 • Pinyin – Tiān yǒu wù/ tiānqì cháoshī
 • Bồi – Thiên dẩu u/ thiên chi cháo sư
 • Dịch tiếng Việt – Thời tiết có sương mù / ẩm ướt
 • Dịch tiếng Anh – it’s foggy/ wet

Ví dụ 2:

 • Giản -那天闷热而潮湿
 • Phồn – 那天悶熱而潮濕
 • Pinyin – Nàtiān mēnrè ér cháoshī.
 • Bồi – Na thiên mân rưa ứa cháo sư
 • Dịch tiếng Việt – Hôm đó trời nóng và ẩm
 • Dịch tiếng Anh – It was a close humid day.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

76  +    =  82