Menu

1299 – 吵架 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吵》字的笔顺动画演示

《吵》的笔顺动画写字动画演示

《吵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《架》字的笔顺动画演示

《架》的笔顺动画写字动画演示

《架》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《架》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -她煽动他们吵架
 • Phồn -她煽動他們吵架
 • Pinyin – Tā shāndòng tāmen chǎojià.
 • Bồi – Tha san tung tha mân chảo cha
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã kích động bọn họ cãi nhau.
 • Dịch tiếng Anh – She was the instigator of their quarrel.

Ví dụ 2:

 • Giản – 为了孩子,父母停止了吵架
 • Phồn -為了孩子,父母停止了吵架
 • Pinyin – Wèile háizi, fùmǔ tíngzhǐle chǎojià.
 • Bồi – Uây lơ hái chư, phu mủ tính chử lơ chảo cha
 • Dịch tiếng Việt – Bố mẹ ngừng việc cãi nhau vì đứa con.
 • Dịch tiếng Anh – The parents stopped fighting in behalf of the child.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

11  +    =  16