Menu

0130 – 世界 – shìjiè – Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết – Sách 1000 chữ ghép tiếng Trung thông dụng

Hướng dẫn viết từng nét từ này:

《世》字的笔顺动画演示

《世》的笔顺动画写字动画演示

《世》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《世》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《界》字的笔顺动画演示

《界》的笔顺动画写字动画演示

《界》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《界》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi:  Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin:  Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể:   Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

 • 世界的任何地方 – Nghe ví dụ
 • Không có
 • Pinyin xem trong sách bản cứng
 • Không có
 • Dịch tiếng Việt xem trong sách bản cứng
 • Dịch tiếng Anh xem trên sách bản cứng


 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   1000 từ ghép tiếng Trung thông dụng Tam ngữ Anh Trung Việt, Các chữ vần S, Phần 02 (0101 - 0200)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.