Menu

1301 – 车库 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《车》字的笔顺动画演示

《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《库》字的笔顺动画演示

《库》的笔顺动画写字动画演示

《库》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《库》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 厨房紧靠着车库
 • Phồn – 厨房紧靠着车库
 • Pinyin – Chúfáng jǐn kàozhe chēkù
 • Bồi – Chu pháng chỉn khao chơ chưa khu
 • Dịch tiếng Việt – Nhà bếp ở cạnh gara
 • Dịch tiếng Anh – The kitchen is annexed to the garage.

Ví dụ 2:

 • Giản – 车库是后来才建的
 • Phồn – 車庫是後來才建的
 • Pinyin – Chēkù shì hòulái cái jiàn de
 • Bồi – Chưa khu sư hâu chái chiên tơ
 • Dịch tiếng Việt – Nhà để xe được xây dựng sau đó
 • Dịch tiếng Anh – The garage was built on later.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  57  =  58