Menu

1308 – 称赞 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《称》字的笔顺动画演示

《称》的笔顺动画写字动画演示

《称》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《称》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《赞》字的笔顺动画演示

《赞》的笔顺动画写字动画演示

《赞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你值得为此受到称赞
 • Phồn – 你值得為此受到稱讚
 • Pinyin – Nǐ zhídé wèi cǐ shòudào chēngzàn
 • Bồi – Nỉ chư tứa uây chử sâu tao châng chan
 • Dịch tiếng Việt – Bạn xứng đáng được khen ngợi
 • Dịch tiếng Anh – it does you credit

Ví dụ 2:

 • Giản – 本届车展受到参观者交口称赞
 • Phồn – 本屆車展受到參觀者交口稱讚
 • Pinyin – Běn jiè chēzhǎn shòudào cānguān zhě jiāokǒu chēngzàn
 • Bồi – Pẩn chia chưa chản sâu tao chan quan chửa cheo khẩu châng chan
 • Dịch tiếng Việt – Triển lãm ô tô năm nay được khách tham quan khen ngợi
 • Dịch tiếng Anh – This year’s auto exhibition received unanimous acclaim.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  6  =  14