Menu

1327 – 尺子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《尺》字的笔顺动画演示

《尺》的笔顺动画写字动画演示

《尺》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《尺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那把尺子有16个刻度
 • Phồn – 那把尺子有16個刻度
 • Pinyin – Nà bǎ chǐzi yǒu 16 gè kèdù
 • Bồi – Na pá chử chư dẩu sứ liêu khưa tu
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc thước kẻ đó có 16 điểm mỗi inch
 • Dịch tiếng Anh – The ruler had 16 graduations per inch.

Ví dụ 2:

 • Giản – 尺子大概转了一百八十度
 • Phồn – 尺子大概轉了一百八十度
 • Pinyin – Chǐzi dàgài zhuǎnle yībǎi bāshí dù
 • Bồi – Chử chư ta cai choản lơ i pải pa sứ tu
 • Dịch tiếng Việt – Thước kẻ quay khoảng 180 độ
 • Dịch tiếng Anh – The ruler was rotated approximately 180 degrees.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

5  +  3  =