Menu

1328 – 翅膀 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《翅》字的笔顺动画演示

《翅》的笔顺动画写字动画演示

《翅》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《翅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《膀》字的笔顺动画演示

《膀》的笔顺动画写字动画演示

《膀》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《膀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 小鸟不能扇动翅膀
 • Phồn – 小鳥不能扇動翅膀
 • Pinyin – Xiǎo niǎo bùnéng shāndòng chìbǎng
 • Bồi – Xéo niển pu nấng san tung chư pảng
 • Dịch tiếng Việt – Những con chim non không thể vỗ cánh được
 • Dịch tiếng Anh – The young bird couldn’t beat his wings.

Ví dụ 2:

 • Giản – 海鸥展开翅膀,贴着水面飞行
 • Phồn – 海鷗展開翅膀,貼著水面飛行
 • Pinyin – Hǎi’ōu zhǎnkāi chìbǎng, tiēzhe shuǐmiàn fēixíng
 • Bồi – Hái âu chản khai chư pảng, thia chơ suẩy miên phây xính
 • Dịch tiếng Việt – Chim hải âu dang cánh và bay trên mặt nước
 • Dịch tiếng Anh – The seagull stretched its wings out and sailed along with the current.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

88  +    =  95