Menu

1329 – 充电器 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《充》字的笔顺动画演示

《充》的笔顺动画写字动画演示

《充》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《充》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《电》字的笔顺动画演示

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《器》字的笔顺动画演示

《器》的笔顺动画写字动画演示

《器》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《器》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 新充电器
 • Phồn – 新充電器
 • Pinyin – Xīn chōngdiàn qì
 • Bồi – Xin chung tiên chi
 • Dịch tiếng Việt – Bộ sạc mới
 • Dịch tiếng Anh – New charger.

Ví dụ 2:

 • Giản – 弱电持续充电器
 • Phồn – 弱電持續充電器
 • Pinyin – Ruòdiàn chíxù chōngdiàn qì
 • Bồi – Râu tiên chứ xuy chung tiên chi
 • Dịch tiếng Việt – Bộ sạc liên tục hiển thị yếu
 • Dịch tiếng Anh – trickle charger


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  4  =  5