Menu

1333 – 重复 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《重》字的笔顺动画演示

《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《复》字的笔顺动画演示

《复》的笔顺动画写字动画演示

《复》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《复》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他喜欢重复自己的话
 • Phồn – 他喜歡重複自己的話
 • Pinyin – Tā xǐhuān chóngfù zìjǐ dehuà
 • Bồi – Tha xỉ hoan chúng phu chư chỉ tơ hoa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thích lặp lại chính mình
 • Dịch tiếng Anh – He likes to repeat himself.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种重复是一种浪费
 • Phồn – 這種重複是一種浪費
 • Pinyin – Zhè zhǒng chóngfù shì yīzhǒng làngfèi
 • Bồi – Chưa chủng chúng phu sư i chủng lang phây
 • Dịch tiếng Việt – Sự trùng lặp này là một sự lãng phí
 • Dịch tiếng Anh – This kind of duplication is wasteful.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

47  +    =  55