Menu

1338 – 臭 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《臭》字的笔顺动画演示

《臭》的笔顺动画写字动画演示

《臭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《臭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 怎么这么臭!
 • Phồn – 怎麼這麼臭!
 • Pinyin – Zěnme zhème chòu!
 • Bồi – Chẩn mơ chưa mơ châu!
 • Dịch tiếng Việt – Thật là hôi thối!
 • Dịch tiếng Anh – What a horrid smell!

Ví dụ 2:

 • Giản – 小叶臭黄皮
 • Phồn – 小葉臭黃皮
 • Pinyin – Xiǎoyè chòu huáng pí
 • Bồi – Xẻo dê châu hoáng pí
 • Dịch tiếng Việt – Lá vàng thiu
 • Dịch tiếng Anh – Clausena excavata.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

36  +    =  44