Menu

1346 – 除夕 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《除》字的笔顺动画演示

《除》的笔顺动画写字动画演示

《除》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《除》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《夕》字的笔顺动画演示

《夕》的笔顺动画写字动画演示

《夕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《夕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 除夕你干什么?
 • Phồn – 除夕你幹什麼?
 • Pinyin – Chúxì nǐ gànshénme?
 • Bồi – Chú xi nỉ can sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đang làm gì vào đêm giao thừa vậy?
 • Dịch tiếng Anh – What are you guys doing for New Years Eve?

Ví dụ 2:

 • Giản – 你们除夕守夜吗
 • Phồn – 你們除夕守夜嗎
 • Pinyin – Nǐmen chúxì shǒuyè ma
 • Bồi – Nỉ mân chú xi sẩu dê ma
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thức vào đêm giao thừa không
 • Dịch tiếng Anh – Do you stay up late on Spring Festivals Eve


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

56  +    =  65