Menu

1348 – 传播 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《传》字的笔顺动画演示

《传》的笔顺动画写字动画演示

《传》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《传》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《播》字的笔顺动画演示

《播》的笔顺动画写字动画演示

《播》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《播》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 消息传播很广
 • Phồn – 消息傳播很廣
 • Pinyin – Xiāoxī chuánbò hěn guǎng
 • Bồi – Xeo xi choán pua hấn quảng
 • Dịch tiếng Việt – Tin tức được lan truyền rộng rãi
 • Dịch tiếng Anh – The news spread far and wide.

Ví dụ 2:

 • Giản – 谣言的传播必须制止
 • Phồn – 謠言的傳播必須制止
 • Pinyin – Yáoyán de chuánbò bìxū zhìzhǐ
 • Bồi – Dao dán tơ choán pua pi xuy chư chử
 • Dịch tiếng Việt – Sự lan truyền của tin đồn phải được dừng lại
 • Dịch tiếng Anh – The communication of rumors must be stopped.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

6  +  3  =